มาเเล้วจ้า!! กิจกรรม "น๊อตเฮง เเจกใหญ่ ใจป้ำ" ปี 2566

main-image
มาเเล้วจ้า!! กิจกรรม "น๊อตเฮง เเจกใหญ่ ใจป้ำ" ปี 2566
ประจำเดือน ตุลาคม 2566
กติกาง่ายๆ
1.ซื้อผลิตภัณฑ์ของน๊อตเฮง ตัดชิ้นส่วนแพ็คเก็จกระดาษที่มีโลโก้ HENG
2. เขียนชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทร ให้ชัดเจน ลงบนแพ็คเก็จกระดาษที่มีโลโก้ HENG
3. ส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้
ที่อยู่ > บริษัท เฮงสกรู จำกัด (ส่งชิงโชค)
96/1 ซอยสะแกงาม14 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 (ห้ามเก็บเงินปลายทาง)
ของรางวัลในการจับรางวัลประจำเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน 2566


รางวัลที่ 1 ทองคำน้ำหนัก 2 สลึง มูลค่า 15,125 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองคำน้ำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,637.50 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 ทองคำน้ำหนัก 1 กรัม มูลค่า 2,164.70 บาท จำนวน 1 รางวัล
รวมของรางวัลประจำเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน 2566 จำนวน 27 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 224,344.80 บาท
(สองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)
ของรางวัลในการจับรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2566
รางวัลที่ 1 ทองคำน้ำหนัก 1 บาท มูลค่า 30,100 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองคำน้ำหนัก 2 สลึง มูลค่า 15,125 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 ทองคำน้ำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,638 บาท จำนวน 1 รางวัล
รวมของรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 52,863 บาท
(ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)
รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 277,207.80 บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)
*ราคาทองคำ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566
เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐาน ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
2. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลตามมูลค่าจริง โดย ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
5. พนักงาน บริษัท เฮงสกรู จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
6. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนที่มีผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมดนำมากองรวมกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบ โดยทั่วกัน
7. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเพจ บริษัท เฮงสกรู จำกัด ณ วัน และเวลา ที่จับรางวัล แล้วเสร็จในทันที

ข่าวสาร