งาน NGO สนามเทพนคร

งาน NGO สนามเทพนคร

งาน NGO สนามเทพนคร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น แว้น110i โอเพ่นหลักเดิมชั่ง 115 โล ตัวขี่เปิด

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
(EVENT " First prize NGO Thailand in Wave 110i open 115kgs at Thepnakorn racetrack Bangkok ")